2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Een jaar waarin het belang van vrijwilligerswerk centraal staat. Dit jaar laten we vrijwilligers uit onze gemeente aan het woord. Lees wat hen beweegt om iets voor een ander te doen. Dit keer het verhaal van Debby Verriet uit Groesbeek.

Debby richtte een Buurtapp-groep op. Een BuurtApp (Buurt WhatsApp) is een app waarin inwoners uit een buurt of wijk zitten. Buurtbewoners kunnen elkaar in de app attenderen op verdachte of alarmerende situaties in de buurt.

Hoe kwam je erbij om een BuurtApp te beginnen?

“Ik woon aan de Cranenburgsestraat in Groesbeek en was ooggetuige van een fikse brand. Omwonenden schoten te hulp om daarmee de schade te beperken. Een aantal buurtbewoners heeft hierna aangegeven iets te willen doen om elkaar (sneller) in te lichten en te helpen bij een brand, ongeluk, inbraak, ziektes, enzovoort. We zagen de kracht van het collectief, van sámen op elkaar letten en helpen waar het kan.” 

Hoe vaak wordt die BuurtApp nou gebruikt?

“We zijn begonnen met 10 deelnemers, maar inmiddels zijn er 50 gezinnen aangesloten bij de BuurtApp. En we hebben per jaar gemiddeld 10 oproepen. Zo’n 6 daarvan kunnen we zelf oplossen, maar in de andere gevallen hebben we de hulp van de politie in moeten roepen.”

Heb jij iets persoonlijk met dit soort werk?

“Ja, ik werk in de beveiliging, dus het ligt een beetje voor de hand. Maar het fijne hiervan is dat de BuurtApp niet alleen een veilig gevoel geeft, het brengt mensen ook bij elkaar. En we weten precies waar de AED’s hangen zodat we snel kunnen reageren. Weet je trouwens dat er in onze gemeente 77 burgerhulpverleners zijn?” Een Burgerhulpverlener is via een mobiel netwerk aangemeld voor reanimatie van slachtoffers in de omgeving.
Eigenlijk doe ik een oproep aan meerdere wijken: zet een actieve BuurtApp op, het brengt mensen bij elkaar.” 

Wil u weten hoe u een Buurt WhatsApp opzet? Ga dan naar wabp.nl(externe link). Heeft u ondersteuning nodig bij dit initiatief, stuur dan een mail aan Forte Welzijn. 

Helpen of hulp nodig?

Wilt u ook graag anderen helpen of zoekt u hulp? Kijk dan op www.geldersehanden.nl/bergendal(externe link). Wilt u liever persoonlijk met iemand spreken? Bel dan naar 085 - 040 60 66 en vraag naar het vrijwilligerssteunpunt van Forte.