Sommige ondernemers hebben het erg moeilijk in coronatijd. De gemeente heeft continue contact met hen om ze te helpen waar dat kan.

Wethouder Irma van de Scheur ging op bezoek bij één van die ondernemers: Michael Stekhuizen van De Spil in Groesbeek. Irma van de Scheur: “In coronatijd hebben onze ondernemers alle hulp nodig die ze kunnen krijgen. Zij zijn belangrijk voor onze dorpen. Ze zorgen voor levendigheid, trekken bezoekers aan en sponsoren onze verenigingen. Als gemeente doen we er dan ook alles aan om onze ondernemers te steunen.” Michael Stekhuizen: ”De gemeente geeft ons echt het gevoel dat we het samen doen in deze moeilijke tijden.” Ook stelt hij de korte lijnen met de gemeente zeer op prijs.

Maar wat doet de gemeente in coronatijd eigenlijk zoal? Of wat heeft de gemeente gedaan in deze nare periode?

 • Niet in rekening brengen van de huur van de terrassen in 2020 en een verlaging van de huur voor 2021;
 • Toestaan uitgebreidere terrassen i.v.m. de 1,5 meter maatregel;
 • Versneld mogelijk maken overkappingen bij horeca en winkels;
 • Hulp bij diverse vragen: hulp bij schuld, hulp bij ondernemen in coronatijd, meekijken en -zoeken naar (financiële) hulp, mentale en praktische hulp, studieaanbod, meezoeken naar ander werk etc.;
 • Kosteloos verlengen opties op bedrijfskavels (normaal gesproken kost dit geld);
 • Eenmalige financiële tegemoetkoming campings;
 • Ruim omgaan met regels rond afhalen en bezorgen maaltijden horeca;
 • Niet in rekening brengen marktgelden (1ste kwartaal 2021) voor marktkooplieden die zogenoemde niet-essentiële producten verkopen en dus niet op de markt kunnen staan; 
 • Gedurende een bepaalde periode: uitstel van betalingen, niet opleggen dwanginvorderingsmaatregelen, ruim omgaan met betalingsregelingen voor ondernemers;
 • Niet in rekening brengen van leges (kosten) voor evenementen die niet of beperkt zijn doorgegaan (organisator betaalt normaal gesproken de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag);
 • Subsidie voor lokale initiatieven zoals de Berg en Dal Bon en Mega Outlet Groesbeek;
 • Via de regio Arnhem Nijmegen biedt de gemeente digitaliseringsvouchers aan. Nu is er bijvoorbeeld veel vraag naar het bouwen van een webshop;
 • De gemeente roept op om lokaal te kopen;
 • Bij de provincie en in de regio zoekt de gemeente steun voor onze ondernemers;
 • Etcetera.

Daarnaast zijn er landelijke regelingen waarbij de gemeente de lokale ondernemers helpt en zorgt voor de uitvoering. Dat zijn bijvoorbeeld de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).