Gemeentegids

In de digitale gemeentegids vindt u adresgegevens van verenigingen, stichtingen en instellingen in de gemeente. U kunt hier ook wijzigingen of nieuwe aanmeldingen doorgeven. U kunt dit ook doen via az@lokaaltotaal.nl.

De papieren versie van de gemeentegids is in september 2016 huis-aan-huis verspreid. Heeft u geen gids ontvangen? Stuurt u dan een mail aan info@fmrproducties.nl