Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-09-2020.

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Gemeente Berg en Dal werkt aan het continu verbeteren van de toegankelijkheid van onze hoofdwebsite http://www.bergendal.nl en de overige websites waar de gemeente (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor is. Hiervoor zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld, volgens de richtlijnen van de overheid (EN 301 549/WCAG 2.1). In de verklaringen staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen we nemen om toegankelijkheid te verbeteren.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Verklaringen

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Berg en Dal. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Het toegankelijkheidslabel van Berg en Dal Raadsinformatie. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Het toegankelijkheidslabel van Sportbedrijf Berg en Dal. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

  • iBurgerzaken Berg en Dal

Het toegankelijkheidslabel van iBurgerzaken. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

  • Kaartviewer Berg en Dal

Het toegankelijkheidslabel van Kaartviewer gemeente Berg en Dal. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Het toegankelijkheidslabel van Meldpunt Buitenruimte Woweb. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

  • JCC Afspraken

Het toegankelijkheidslabel van Afspraak Berg en Dal. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Website omgevingsvisie Berg en Dal

Status toegankelijkheidslabel van Website Omgevingsvisie Berg en Dal. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Onderzoeksrapporten toegankelijkheid

Lees de onderzoeksrapporten van de quickscans die de gemeente heeft uitgevoerd voor deze websites