Hulp op het stembureau

Donderdag 6 juni zijn de Europese verkiezingen. We zijn bij iedere verkiezing weer heel blij met alle vrijwilligers die ons helpen op de stembureaus. Vrijwilligers zoals Jeroen van Lith, Jos Raafs en Jan van Poppel. Jeroen, Jos en Jan vormen samen met 3 andere vrijwilligers zogeheten prokkelduo’s. Een prokkelduo bestaat uit een vrijwilliger met en een vrijwilliger zonder verstandelijke beperking. Prokkelduo’s zijn een initiatief van Stichting Prokkel . Stichting Prokkel wil stembureaus inclusiever maken. www.bergendal.nl/verkiezingen

Bedankt Jeroen, Jos en Jan!