Stembureaulid Jan van Poppel

De gemeente Berg en Dal krijgt bij de verkiezingen van 15 maart hulp van een bewoner van zorginstelling Pluryn, Jan van Poppel. Jan gaat samen met 164 andere stembureauleden ervoor zorgen dat alles op de stembureaus goed verloopt.

Jan gaat verschillende werkzaamheden op het stembureau uitvoeren. Dit doet hij onder begeleiding van een andere vrijwilliger. Ze vormen samen een zogeheten prokkelduo. Een prokkelduo bestaat uit een vrijwilliger mét en een vrijwilliger zónder licht verstandelijke beperking. Prokkelduo’s zijn een initiatief van stichting Prokkel.

Stichting Prokkel zet zich in om stembureaus inclusiever te maken. Doel voor de komende Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen: in minimaal 200 gemeenten een stembureau waar een Prokkelduo actief is.

Wethouder Irma van de Scheur

Wethouder Irma van de Scheur is erg blij met de hulp van Jan. “Het is belangrijk dat iedereen die mag stemmen gebruik maakt van zijn stemrecht. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of dementie. Om mensen met een verstandelijke beperking meer bij de verkiezingen te betrekken zijn de Prokkelduo’s een heel goed initiatief. Bovendien kunnen we alle hulp op een stembureau goed gebruiken!

Ook mensen met dementie willen we meer betrekken bij de verkiezingen. Zo gaan we met de mobiele stembus naar verschillende verzorgingstehuizen en zorgen we voor een rustige omgeving met weinig prikkels waarin inwoners kunnen stemmen.’’

Jan wil zich graag nuttig maken voor de maatschappij. Dat doet hij onder andere door mee te helpen op het stembureau. ’Door te stemmen kunnen we invloed hebben op wat er gebeurt in de samenleving. Dat is belangrijk voor Nederland’, aldus Jan.

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de speciale verkiezingenpagina.