Update 8 maart 2022:

We hebben inmiddels meer dan genoeg aanbod. Als eerdaags blijkt dat we weer behoefte hebben aan specifieke spullen laten we dat weten. Bedankt voor uw hulp zover.

Beste inwoners van Berg en Dal,

Heel ons land leeft intens mee met de bevolking van Oekraïne. In Berg en Dal is dat niet anders en ook wij willen erg graag helpen. Velen van jullie zijn reeds actief hulpgoederen aan het inzamelen of bieden opvang.

Inmiddels zijn zo’n dertig vluchtelingen al in onze gemeente aangekomen. Zij kunnen na een lange en moeilijke tocht nu tot rust komen. De komende dagen en weken verwacht ik dat een nog veel grotere groep gedwongen zal zijn om de gruwelen en verwoestingen van de oorlog te ontvluchten. De gemeente is met vele partijen in overleg om ook deze mensen een veilige haven in de vorm van tijdelijke huisvesting te kunnen aanbieden.

Een dak boven het hoofd alleen is niet genoeg. Er zullen veel goederen nodig zijn om gevonden woonruimte in te richten. Daarvoor gaan we als gemeente ons best doen, maar ik doe ook graag een beroep op onze inwoners.

Als je een bed kunt missen, beddengoed, stoelen, tafels, potten, pannen en andere huisraad, stuur dan alsjeblieft een mail met je aanbod naar oekraine@bergendal.nl . We reageren dan z.s.m. als het aangebodene daadwerkelijk ingezet kan worden.

Ben je in de gelegenheid, bijvoorbeeld met een bus, om behulpzaam te zijn met het ophalen van huisraad, laat ook dat dan graag weten. Ook die hulp zal een welkome aanvulling zijn op de gemeentelijke inzet.

De beelden die we in het nieuws zien in Oekraïne, vervullen ons allen met afschuw en ongeloof. Maar ook met frustratie en boosheid, omdat we onmachtig zijn om in te grijpen en het te laten ophouden. Met het bieden van opvang en ondersteuning aan de vrouwen en kinderen die op hun vlucht in Berg en Dal belanden kunnen we toch het onze doen en helpen.

Ik dank jullie allen bij voorbaat heel hartelijk.

 Mark Slinkman
Burgemeester van Berg en Dal