Op donderdag 8 juli 2021 is er een carrouselvergadering. Eén week later, op donderdag 15 juli 2021, is de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur en zijn in het gemeentehuis. Hier vertellen we wat meer over de onderwerpen in de carrousel.

De carrouselvergadering van 8 juli

De bibliotheek in het gemeentehuis? (carrousel 8 juli 2021, 20:00 uur)

De openbare bibliotheek Gelderland-Zuid zit nu in De Mallemolen, maar kijkt rond naar een andere locatie voor een betere ligging, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Maar ook om aan de bezuinigingsopgave te voldoen. Het gemeentehuis (specifiek de raadzaal) is hiervoor nu de aangewezen plek. Dat zorgt er voor dat het gemeentehuis voor inwoners ook beschikbaar wordt voor andere functies dan alleen de officiële zaken. Inwoners kunnen er dan lezen, werken of een boek lenen. De gemeenteraad krijgt na de verkiezingen 25 zetels in plaats van de huidige 23. Een nieuwe inrichting van de raadzaal is dan ook noodzakelijk. De raadzaal wordt bij de hal betrokken; het wordt een grote open ruimte. Het hele project kost 1,5 miljoen euro en daarvan is nog € 874.000,- nodig.

Toekomst van De Mallemolen en Agora-onderwijs (carrousel 8 juli, 21:00 uur)

Montessori en Werkenrode werken al jaren samen vanuit het Montessori-gebouw. Door de groei van het onderwijs is de ruimte te klein geworden. Het souterrain van De Mallemolen is ook niet meer geschikt voor onderwijs, omdat daar te weinig daglicht is. Er worden twee opties voorgesteld, die afhankelijk zijn van de keuze over het gedeeld gebruik van het gemeentehuis. Als de raad akkoord gaat met de verhuizing van de bieb naar het gemeentehuis, wordt voorgesteld de vrijgekomen ruimte in De Mallemolen te gebruiken voor Agora-onderwijs. In het andere geval wil het college een noodlokalencomplex achter de gymzaal van het Montessori College plaatsen. Als laatste wordt de raad gevraagd een keuze te maken over de toekomst van De Mallemolen. De locatie is namelijk geschikt voor woningbouw.

De raadsagenda van 15 juli 2021 

Op de raadsagenda van 15 juli 2021 staan, naast de onderwerpen die in de carrousel worden besproken, nog de volgende onderwerpen:

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk)

  • Vaststellen Regioplan Beschermd Wonen Regio Nijmegen-Rivierenland;
  • Vaststellen Jaarstukken 2020, Voorjaarsnota 2021, uitgangspunten begroting 2022;
  • Wijzigen legesverordening 2021;
  • Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties;

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken via http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal. 

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen door op Twitter(externe link), Facebook(externe link) en Instagram(externe link) te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal”.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.