Op donderdag 3 juni 2021 en donderdag 10 juni 2021 zijn er carrouselvergaderingen. Op donderdag 17 juni 2021 volgt de raadsvergadering. Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur. De carrouselvergaderingen zijn in het gemeentehuis, de raadsvergadering is nog steeds digitaal. Hier vertellen we wat meer over de onderwerpen in de carrousel.

Carrouselvergaderingen

Uitdagingen in een nieuwe gemeenschappelijke regeling (carrousel 3 juni 2021, 20:00 uur)

Dit is het enige onderwerp van deze avond, maar hier staat wel twee uur voor gepland. Dit jaar zijn de 18 gemeenten in de regio Arnhem/Nijmegen samen in een nieuwe gemeenschappelijke regeling gestapt: de Groene Metropoolregio. De nieuwe regeling moet de regionale samenwerking versterken via vijf grote opgaven, die gaan over bijvoorbeeld toerisme, wonen, werk, verkeer en duurzaamheid. Er is een concept Regionale Agenda 2022 gemaakt, waarin de vijf opgaven zijn uitgewerkt. Berg en Dal wil deelnemen aan alle opgaven. De agenda geeft richting en inhoud aan de ambities voor 2022. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de reactie vanuit het college op de Regionale Agenda. 

Bouwen op de Schoollocatie in Millingen (carrousel 10 juni, 20:00 uur)

Vlakbij het centrum van Millingen aan de Rijn, ligt de zogeheten “Schoollocatie”. Voor de herontwikkeling van deze locatie zijn in het verleden al 2 fasen afgerond. De gemeente wil nu verder met fase 3: de bouw van 26 sociale huurwoningen voor senioren, waarvan drie rolstoeltoegankelijke woningen. Om de bouw mogelijk te maken verkoopt de gemeente de grond aan Waardwonen. Dit levert de gemeente € 220.000,- op. De kosten voor de gemeente voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn € 104.430,-. Daarmee houdt de gemeente dus bijna € 116.000,- over. Als de raad akkoord gaat met het voorstel en het beschikbaar stellen van het geld voor de kosten, dan begint de procedure voor de vergunning. De planning is dat er in 2022 met de bouw gestart kan worden en dat dit in 2023 klaar is. 

Overige onderwerpen in de carrousel

  • Meerdere gemeenschappelijke regelingen worden besproken (carrousel 10 juni 2021, vanaf 21:00 uur)

De raadsagenda van 17 juni 2021 

Op de raadsagenda van 17 juni 2021 staan, naast de onderwerpen die in de carrousel worden besproken, nog de volgende onderwerpen:

Politiek debat (inhoudelijk behandelen van het voorstel)

  • Startnotitie Omgevingsvisie Berg en Dal.

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk)

  • Vaststellen Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Berg en Dal 2021;
  • Aankoop perceel aan de Derdebaan 7 in Groesbeek;
  • Benoeming Martijn Schmiermann (PvdA) tot tijdelijk raadslid;
  • Benoeming Xander Bardie (GroenLinks) tot carrousellid.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken via https://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). Daar staan ook alle vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal. 

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter(externe link), Facebook(externe link) en Instagram(externe link). Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.