Op donderdag 2 december en dinsdag 7 december 2021 zijn er carrouselvergaderingen, gevolgd door de raadsvergadering op 16 december. De carrouselvergaderingen zijn digitaal. De raadsvergadering is (zoals nu gepland) in het gemeentehuis. De publieke tribune is dan gesloten. De vergaderingen kunt u live volgen via onze website. Hieronder vertellen wij wat meer over twee onderwerpen op de agenda.

Vernieuwen van de locatie Dekkerswald (carrousel 2 december, vanaf 21:00 uur, raadzaal)

ZZG wil van instellingenterrein Dekkerswald een groene en zorgzame buurt maken. Dit wordt het “Plan Transformatie Dekkerswald” genoemd. Het plan is om tot 2040 in totaal 395 (levensloopbestendige) woningen op deze locatie te bouwen. Waarvan 15 Tiny Houses. Het is een mix van sociale huur, middeldure koop/huur en de vrije markt. De omgeving wordt ingericht op het ontmoeten en verblijven van inwoners. Er zijn op het terrein al een restaurant, een kapel en een serre aanwezig. Dit zijn plekken waar activiteiten plaatsvinden. En waar ontspanning samen gaat met het geven van zorg en aandacht. De raad wordt nu eerst voorgesteld om akkoord te gaan met de transformatie en de voorwaarden hiervan. De voorwaarden gaan over onder andere voorzieningen, parkeren, het aantal woningen, duurzaamheid en de natuur.

Een fiets-voetveer tussen Bemmel en Ooij (carrousel 7 december, vanaf 21:00 uur, raadzaal)

Om een (seizoens) fiets-voetveer verbinding tussen Bemmel en Ooij mogelijk te maken, willen de gemeenten Lingewaard en Berg en Dal een casco-veer kopen. Het was eigenlijk de bedoeling om een veer van exploitant Uiterwaarde te huren. De jaarlijkse kosten bleken uiteindelijk veel hoger dan verwacht. Daarom is gezocht naar een andere oplossing: zelf een casco-veer kopen.
Er is eenmalig € 180.000,- nodig. Het veer vaart ieder jaar in de periode mei tot en met september. Het is een verrijking van het toeristische aanbod in onze gemeente. De fiets-voetveer draagt ook bij aan de leefbaarheid; wandelen, fietsen en de lokale economie (horeca) worden gestimuleerd.

Overige punten op de agenda van de carrousel van 2 en 7 december

 • Rekenkamercommissie: onderzoeksrapport Bedrijfsvoering (2 december, vanaf 20:00 uur in de raadzaal)
 • Beleidsplan minima- en schuldhulpverlening Berg en Dal 2021-2025 (7 december, vanaf 20:00 uur in de raadzaal)

De raadsvergadering van 16 december

Op de agenda van de raadsvergadering van 16 december staan, naast de onderwerpen die hierboven zijn genoemd, ook nog de volgende onderwerpen op de agenda:

Politiek debat

 • Motie GroenLinks - Borstvoedingsvriendelijke gemeente (vanwege gestaakte stemmen op 4 november);
 • Vaststellen van de wijziging in de MGR;
 • Informatienota over zonneparken.

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk)

 • Groene Metropoolregio: deelname van de 5 opgaven van de Regionale Agenda 2022;
 • Instemmen met de reactie op de Kaderbrief 2023 GGD Gelderland-Zuid;
 • Vaststellen van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Groesbeek 2022-2026;
 • Vaststellen Najaarsnota 2021 Berg en Dal;
 • Vaststellen beleidsnotitie “Doelen en ambities meldingen openbare ruimte”;
 • Vaststellen Belastingverordening Berg en Dal 2022;
 • Aanwijzen plaatsvervangend griffier en benoemen lid Werkgeverscommissie.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken via http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal. 

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen door op Twitter, Facebook en Instagram te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal”.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.