Op donderdag 30 september 2021 is de eerste raadsvergadering na de vakantie. De vergadering begint om 20:00 uur en is in het gemeentehuis. Door de indeling in de raadzaal is het nog niet mogelijk om publiek toe te laten. De vergadering wordt digitaal en op radio uitgezonden, zoals u van ons gewend bent. Hier leest u meer over de onderwerpen op de agenda.

Dit jaar niet bezuinigen op de bibliotheek

Een groot onderwerp op de agenda is de bezuiniging op de bibliotheek. De openbare bibliotheek Gelderland-Zuid moet dit jaar € 50.000,- bezuinigen. De uitwerking van deze opdracht heeft meer tijd nodig. Er wordt op dit moment gekeken naar de opties voor de huisvesting van de bieb. Om de bibliotheek en het college extra tijd te geven om de plannen uit te werken, wordt door de PvdA, via een initiatiefvoorstel, voorgesteld om de bezuiniging voor dit jaar te schrappen. Voor 2022 blijft nog een bezuiniging van €75.000,- staan.

De raadsagenda van 30 september 2021 

Op de raadsagenda van 30 september 2021 staan verder nog de volgende onderwerpen:

Politiek debat

  • Vaststellen Subsidieverordening afkoppelen hemelwater Berg en Dal 2021 (inclusief amendement van de GVP).

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk)

  • Vaststellen Verordening bekostiging leerlingenvervoer Berg en Dal 2022;
  • Vaststellen Erfgoedverordening Berg en Dal 2021;
  • Vaststellen Bestemmingsplan Koningin Wilhelminaweg 6, Groesbeek;
  • Vaststellen Bestemmingsplan Jonkmanshof Ooij;
  • Splitsen Bedrijventerrein De Mies en doortrekken De Ren in Groesbeek;

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken via http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal. 

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen door op Twitter, Facebook en Instagram te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal”.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.