Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

Aanvraag

U kunt de individuele studietoeslag direct digitaal aanvragen via onderstaande blauwe knop. U heeft hiervoor wel DigiD nodig.

 

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

  • u 18 jaar of ouder bent
  • u recht hebt op studiefinanciering of een bijdrage
  • u geen of weinig eigen vermogen hebt
  • u door een structurele medische beperking tijdens uw studie geen inkomsten kunt verwerven

Wat betekent dit?

U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. uw maximaal toegestane vermogen is € 6.505,00 voor een alleenstaande en € 13.010,00 voor een alleenstaande ouder of samenwonenden/gehuwden.

De individuele studietoeslag is in 2022 € 1.356,00 per jaar. Per halfjaar wordt €678,00 uitbetaald.

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag, moet u kunnen aantonen dat u door een beperking niet kunt bijverdienen. Dit kan door:

  • Een verklaring van uw studiebegeleider, hulpverlener of het UWV waarin staat dat u niet kunt werken naast uw studie. U moet wel het vooruitzicht hebben dat u na uw studie (volledig of in deeltijd) kan werken.

Wat moet ik doen?

Aanvraag

U kunt de individuele studietoeslag direct digitaal aanvragen via onderstaande blauwe knop. U heeft hiervoor wel DigiD nodig.

Aanvraagformulier individuele studietoeslag