Gemeente Berg en Dal zet zich op verschillende manieren in om wateroverlast en verdroging tegen te gaan. Onderdeel van deze aanpak is het meten van de grondwaterstand. Dat doen we met 38 verschillende meetpunten verspreid over de hele gemeente. Elk meetpunt meet ieder uur de grondwaterstand en geeft ons een beeld van wat de grondwaterstand binnen de gemeente op dit moment is.

Inwoners en bedrijven kunnen nu ook zelf de grondwaterstand bij hun in de buurt opzoeken via: https://bergendal.blik-sensing.nl/(externe link)

Waarom meten we de grondwaterstand?

We gebruiken we grondwatergegevens als we buiten aan de slag gaan. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan het riool, de aanleg van een weg of park. Zo weten we of we rekening moeten houden met een hoge grondwaterstand. Daarnaast geven de metingen inzicht in de grondwaterstand op de lange termijn. Is er sprake van een dalende of stijgende grondwaterstand? In beide gevallen kan er overlast ontstaan in de openbare ruimte en op particuliere terreinen. Zo kan een lage grondwaterstand zorgen voor zwakke funderingen, verzakkingen en uitdroging van planten. Een te hoge grondwaterstand kan voor wateroverlast in kelders en op wegen zorgen. Het is dus belangrijk om te weten waar problemen ontstaan, zodat we kunnen ingrijpen.

Wat doet de gemeente?

Om waterlast en verdroging tegen te gaan, richten we waar dat kan de openbare ruimte groener in. Daarnaast proberen we bij herinrichtingsprojecten de openbare ruimte zo veel mogelijk af te koppelen. Zo komt het regenwater niet meer in het riool terecht, maar trekt het in de grond. Bij hevige regenval voorkomen we zo dat het riool overstroomt. Daarnaast loopt in Breedeweg een grootschalig project met Waterschap Rivierenland om de wateroverlast in Breedeweg te verminderen.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging door bijvoorbeeld het ontstenen van uw tuin of het afkoppelen van uw regenpijp. Hiervoor is ook een subsidieregeling beschikbaar. https://www.bergendal.nl/subsidie-afkoppelen-regenpijp/