De provincie doet van 15 augustus tot 24 december groot onderhoud aan de N840. Dat is de weg tussen Beek en Millingen aan de Rijn. Op donderdag 18 augustus 2022 is er een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden. De inloopbijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in De Vriendenkring aan de Steenheuvelstraat 39 in Leuth. U hoeft zich niet aan te melden.

Wat gaat de provincie doen?

De provincie gaat onder andere op verschillende plaatsen het wegdek en de fietspaden vernieuwen en de rotonde in Leuth aanpassen. Ook maakt ze een nieuwe fietsoversteek bij de Thornsche Molen en verbetetert ze de fietsoversteek op de Kapitteldijk.

Planning

De provincie heeft de werkzaamheden opgedeeld in fasen. Ze start in Millingen aan de Rijn en werkt dan terug richting de N325.  De uitgebreide planning vindt u op N840: Beek - Millingen aan de Rijn(externe link).

Overdag en in de avond/nacht

Als het mogelijk is voert de provincie de werkzaamheden overdag uit. Asfalteren gebeurt ’s avonds en ’s nachts, zodat de bus overdag kan blijven rijden. Tijdens asfaltwerkzaamheden is dat deel van de weg afgesloten.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u het Provincieloket mailen of bellen via provincieloket@gelderland.nl of telefoon 026 359 99 99. Actuele informatie over de N840 vindt u op N840: Beek - Millingen aan de Rijn(externe link).