Tijdens een drukbezochte inloopavond op 12 april hebben inwoners meegedacht over een andere inrichting van de Groesbeek. De Groesbeek is de beek die door het centrum van Groesbeek stroomt. Het is de naamgever van het dorp Groesbeek. De bron van de beek geeft al een tijdje geen water meer. Daarom moeten we nadenken over een andere inrichting van de beek.

De gemeente gaat de komende periode alle ideeën van inwoners over de Groesbeek onderzoeken. Daarna maken we verschillende ontwerpen. Bij deze ontwerpen kijken we ook naar de kosten. Met de ontwerpen gaan we vervolgens naar de gemeenteraad. Ook leggen we ze nog een keer voor aan onze inwoners

Wat is er aan de hand met De Groesbeek?

De bron van de Groesbeek geeft al een tijdje geen water meer. Op dit moment houdt de gemeente de beek kunstmatig in stand. Dit doen we door grondwater op te pompen en ter hoogte van het marktplein in de beek te laten stromen. Omdat dit niet duurzaam is gaan we hier mee stoppen.

De meeste inwoners gaven bij de inloopavond aan dat ze het water in de beek willen behouden. Dit willen ze bereiken door van de beek een gesloten systeem te maken waarin water wordt rondgepompt. Het vullen van de beek gebeurt dan tijdens regenbuien door water dat op daken en wegen valt naar de beek te leiden. De beek wordt dan een soort vijver, gevoed door regenwater.

Waarom geeft de bron geen water?

De natuurlijke bron van de Groesbeek ligt bij de kerk. Helaas geeft deze bron geen water meer. Wat de oorzaak precies is, weten we niet. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met toegenomen grondwater gebruik of klimaatverandering.

Meer informatie op www.samenbergendal.nl(externe link).