Bijeenkomsten gemeenteraad

Hier leest u wat er is veranderd aan de bijeenkomsten van de gemeenteraad van Berg en Dal. De gemeenteraad  vergadert tot het zomerreces digitaal.

Digitaal vergaderen tot 1 september

De afspraak was eerst dat de gemeenteraad tot 1 juni 2020 alleen vergadert wanneer dit nodig is. Dit is verlengd tot 1 september 2020. Alle vergaderingen zijn digitaal. Dit heeft het presidium besloten.

Waarom digitaal vergaderen?

De reden hiervoor is dat fysiek vergaderen meerdere nadelen heeft. In de raadzaal is er te weinig ruimte om aan de 1.5 meter-richtlijn te voldoen. Voor het vergaderen op een andere locatie zijn te veel (technische) aanpassingen nodig. Ook zijn er raadsleden die vanwege de gezondheidsrisico’s liever niet fysiek vergaderen.

Microsoft Teams

De gemeenteraad heeft in april en mei digitaal vergaderd. Hierbij is gebruik gemaakt van Microsoft Teams. De vergaderingen, waaronder de raadsvergadering op 14 mei, zijn goed verlopen. Ieder lid van de raad of carrousel kan door digitaal te vergaderen veilig meedoen aan de vergadering.

Vergaderingen

In onderstaande tabel staan de vergaderingen op een rij. Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur, met uitzondering van het presidium. Die begint om 18:30 uur. De vergaderingen zijn live te volgen op https://bergendal.raadsinformatie.nl.

Datum

Soort vergadering

11 juni 2020

Raadsvergadering

16 juni 2020

Thema-avond over wateroverlast

18 juni 2020

Presidium

24 juni 2020

Carrousel (financiële stukken)*

25 juni 2020

Carrousel*

9 juli 2020

Raadsvergadering

*= onder voorbehoud. Presidium stelt de agenda’s voor deze vergaderingen vast.

Hoe verder?

In de zomer wordt een besluit genomen over de vergaderingen die staan gepland na het zomerreces. Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie rondom het coronavirus op dat moment. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Pagina opties