Afval en openbare ruimte

Gladheidbestrijding

Icon

Wat doet de gemeente aan gladheidbestrijding en wat kunt u zelf doen?

https://www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/gladheid-bestrijden_203.html

Informatie afval

Icon

In de gemeente Berg en Dal wordt al het afval ingezameld door DAR. Hier vindt u meer informatie over afval, milieustraten, tariefzakken, afvalpasje, containers en ophalen van afval.

/inwoners/informatie-afval_45839/

Ongediertebestrijding

Icon

Wat kan ik doen bij het bestrijden van ongedierte?

/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/ongediertebestrijding_369.html

Asbest

Icon

Informatie over asbest, asbest verwijderen of een melding doen.

/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/asbest-verwijderen-melding_33.html

Melding woon- en leefomgeving

Icon

Geef uw melding over losliggende tegels, vervuiling, riolering online door.

/inwoners/melding-doorgeven_45086/

Groen

Icon

Overlast van gemeentelijk groen en meedenken over inrichting groen.

/inwoners/groen_45830/

Afvalwijzer en -kalender

Icon

Wanneer wordt welk afval opgehaald?

/inwoners/afvalwijzer-en-kalender_45398/

Milieumelding

Icon

Klachten over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging veroorzaakt door bedrijven, horeca, evenementen of feesten meldt u bij de politie via telefoonnummer 0900 8844 of via het klachtensysteem S@men.

/inwoners/milieuklachten-over-bedrijven_45176/

Rioolverstopping

Icon

De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor riool op uw eigen terrein.

/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/rioolverstopping_431.html

Download onze app

Logo Google PlayLogo app store

Sluit venster