Afval en openbare ruimte

Hondenpoep

Icon

Spelregels waar elke hondenbezitter rekening mee moet houden.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/hondenpoep_979.html

Ongediertebestrijding

Icon

Wat kan ik doen bij het bestrijden van ongedierte?

/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/ongediertebestrijding_369.html

Milieumelding

Icon

Klachten over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging veroorzaakt door bedrijven, horeca, evenementen of feesten meldt u bij de politie via telefoonnummer 0900 8844 of via het klachtensysteem S@men.

https://www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/milieuklachten-over-bedrijven_871.html

Gladheidbestrijding

Icon

Wat doet de gemeente aan gladheidbestrijding en wat kunt u zelf doen?

https://www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/gladheid-bestrijden_203.html

Afvalwijzer en -kalender

Icon

Wanneer wordt welk afval opgehaald?

/inwoners/afvalwijzer-en-kalender_45398/

Groen

Icon

Overlast van gemeentelijk groen

/inwoners/groen_45830/

Informatie afval

Icon

In de gemeente Berg en Dal wordt al het afval ingezameld door DAR. Hier vindt u meer informatie over afval, milieustraten, tariefzakken, afvalpasje, containers en ophalen van afval.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/informatie-afval_982.html

Meldpunt Buitenruimte

Icon

Geef uw melding over losliggende tegels, zwerfafval, kapotte straatverlichting, riolering online door via de app Meldpunt Buitenruimte of het webformulier.

Meldpunt Buitenruimte

Asbest

Icon

Informatie over asbest, asbest verwijderen of een melding doen.

/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/asbest-verwijderen-melding_33.html

Rioolverstopping

Icon

De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor riool op uw eigen terrein.

/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/rioolverstopping_431.html

Pagina opties