Bouwen en wonen

Bouwen en verbouwen

Icon

Meer informatie over bouwen, verbouwen, slopen, wonen en het aanvragen van vooroverleg.

/inwoners/bouwen-en-verbouwen_45722/

Wonen

Icon

Energiebesparing, buurtbemiddeling, huren, woningaanpassing, huisvesting en tijdelijke verhuur.

/inwoners/wonen_45806/

Opvang vluchtelingen en statushouders

Icon

Meer informatie over de huisvesting van statushouders.

/inwoners/opvang-vluchtelingen-en-statushouders_45845/

(Nieuw)bouwprojecten

Icon

Informatie over (nieuw)bouwprojecten en herinrichtingsprojecten in de gemeente Berg en Dal.

/inwoners/bouwprojecten_45740/

Monumenten

Icon

Meer informatie over monumenten.

/zien-en-beleven/monumenten-en-archeologie_45665/

Ruimtelijke plannen

Icon

Informatie over ruimtelijke plannen, het ruimtelijk beleid (structuurvisie) en de bestemmingsplannen van de gemeente.

/inwoners/ruimtelijke-plannen_45788/

Milieu

Icon

Stoken, energiebesparing, externe veiligheid, geluid, lucht en geur, bodem en milieuklachten.

/inwoners/milieu_45107/

Download onze app

Logo Google PlayLogo app store

Sluit venster