Bouwen en wonen

Woning of gebouw duurzamer maken

Icon

Informatie, regelingen en subsidies voor energiebesparen en het duurzamer maken van uw woning of gebouw.

/inwoners/woning-of-gebouw-duurzamer-maken_47936/

Ruimtelijke plannen

Icon

Informatie over ruimtelijke plannen, het ruimtelijk beleid (structuurvisie) en de bestemmingsplannen van de gemeente.

/inwoners/ruimtelijke-plannen_45788/

Milieu

Icon

Informatie rond stoken, klimaat en energie, externe veiligheid, milieuklachten van bedrijven en bodem.

/inwoners/milieu_45107/

Grondprijzen 2021

Icon

Bekijk de nota grondprijzen gemeente Berg en dal 2021. In de nota staan de prijzen voor de verschillende gronden in onze gemeente. Denk hierbij aan reststroken, bedrijfskavels, woningbouw, agrarische gronden.

/inwoners/grondprijzen-2019_47981/

Wonen

Icon

Informatie rond huren, verbeteren van huurwoningen, buurtbemiddeling, aanpassing eigen woning voor mantelzorg, leningen, Whatsapp Buurtpreventie.

/inwoners/wonen_45806/

Statushouders

Bouwen en verbouwen

Icon

Meer informatie over bouwen, verbouwen, slopen, wonen en het aanvragen van vooroverleg.

/inwoners/bouwen-en-verbouwen_45722/

Monumenten

Icon

Meer informatie over monumenten.

/zien-en-beleven/monumenten-en-archeologie_45665/

Vervoer, parkeren, verkeer

Icon

Informatie over vervoer, parkeren en verkeer in de gemeente Berg en Dal.

/inwoners/vervoer-parkeren-verkeer_47579/

Pagina opties