Duurzaam - Duurzaam organiseren

Wij gaan als gemeente aan de slag met duurzaamheid en iedereen kan meedoen.

Als inwoners, organisaties en bedrijven initiatief nemen om te verduurzamen, willen wij ondersteunen. En waar wij als gemeente plannen maken voor duurzaamheid, zoeken wij de medewerking van inwoners, organisaties en bedrijven.

Beleidsontwikkeling

Icon

Lees hier meer het beleid van de gemeente.

/inwoners/duurzaam-organiseren-beleid_48203/

Monitoring

Icon

Binnenkort volgt hier meer informatie over de milieubarometer en de CO2 prestatieladder.

Verduurzamen gemeente

Icon

Lees hier wat de gemeente zelf doet op het gebied van duurzaamheid.

/inwoners/duurzaam-organiseren-verduurzamen-gemeente_48221/

Communicatie

Icon

Binnenkort volgt hier meer informatie.

Pagina opties