Duurzaam - Duurzame energie

Klimaat neutraal in 2050, maar liever nog in 2040.

We willen maximaal inzetten op duurzamheid en daarbij zelf het goede voorbeeld geven. Ons tweede doel is om in 2023 16% duurzame energie op te wekken binnen onze eigen gemeente.  

Een eerste stap om daar te komen is het opstellen van de Energievisie 2017-2020. Hierin staat beschreven waar we staan en wat we (gaan) doen op het gebied van energie. We beginnen met:

  • Besparen, want wat we besparen, hoeven we niet op te wekken.

  • Lokaal op kleine schaal energie opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken.

  • Lokaal op grote schaal energie opwekken, bijvoorbeeld door zonnevelden, windmolen of waterkrachtcentrales.

Energie besparen

Icon

Lees hier meer over besparen en verschillende regelingen.

/inwoners/duurzame-energie-besparen_47843/

Energie opwekken

Icon

Lees hier meer over energie opwekken en verschillende regelingen.

/inwoners/duurzame-energie-opwekken_47846/

Warmte opslaan

Icon

Lees hier meer over warmte opwekken en verschillende regelingen.

/inwoners/duurzame-energie-warmte-opslaan_48107/

Pagina opties