Duurzaam - Klimaatbestendig

Het klimaat verandert, we hebben meer te maken met:

  • grote regenbuien
  • droogte
  • hogere temperaturen
  • overlast door hoogwater

We bereiden ons voor op de gevolgen van klimaatveranderingen. Dit doen we gezamenlijk met de regio. Tegelijkertijd gaan we aan de slag om ook de problemen in de gemeente weg te nemen. Onze eerste zorg is het oplossen van de wateroverlast in onze gemeente. Hier werken we al aan, bijvoorbeeld in Breedeweg en in de Hobbemaweg.

Klimaatverandering is niet alleen een taak van de overheid. Het overgrote deel van onze gemeente is eigendom van anderen: particulieren, bedrijven, boeren en andere organisaties. Dit betekent dat we ons bewust moeten zijn van het probleem en weten wat we kunnen doen. Bijvoorbeeld door groene tuinen aan te leggen, want een tuin vol stenen houdt warmte vast en regenwater kan moeilijker weg, wat wateroverlast tot gevolg heeft. We moeten het met z'n allen doen.

Piekbuien

Icon

Binnenkort volgt hier meer informatie.

Hitte

Icon

Binnenkort volgt hier meer informatie.

Droogte

Icon

Binnenkort volgt hier meer informatie.

Hoogwater

Icon

Binnenkort volgt hier meer informatie.

Pagina opties