Duurzaam organiseren - Beleid

Op weg naar een Transitievisie warmte

In de gemeente Berg en Dal heeft de gemeente de leiding bij het maken van de overstap naar andere energiebronnen. In de startnotitie 'Op weg naar een Transitievisie warmte' staat hoe we die overstap willen maken en wanneer. We willen in elk geval goede informatie geven en inwoners ondersteunen.

/document.php?fileid=132529&f=b2dc5d9cb8c2005548eebf70598921ce&attachment=1&c=55381

Energievisie 2017-2020

In de Energievisie leest u wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van energie.

/document.php?fileid=128251&f=b1f340ef617065eea6c292d0a6710a0a&attachment=1&c=55381

Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019

Waar willen we ruimte maken voor de grootschalige opwekking van duurzame energie? Dat staat in de ontwerpversie van de Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019.

/inwoners/ruimtelijke-visie-duurzame-energieopwekking-2019_48267/

Pagina opties