Duurzame energie - Warmte

We staan voor de opgave om over te schakelen op aardgasloos bouwen. Dit betekent dat we op zoek moeten naar andere manieren om onze huizen te verwarmen. Bijvoorbeeld elektrisch, via warmtenetten of via lokale warmtesystemen.

We hebben nog geen beeld hoe de vraag naar warmte zich verhoudt tot warmteoverschot. Ook weten we nog niet of het mogelijk is om dit warmteoverschot te gebruiken als restwarmte om bijvoorbeeld huizen mee te verwarmen. Daarom gaan we de komende jaren gebruiken om een warmtevisie op te stellen.

Loket Duurzaam Wonen Plus

Bij Loket Duurzaam Wonen Plus krijgt u gratis en onafhankelijk persoonlijk advies over energiebesparende maatregelen.

https://www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/loket-duurzaam-wonen-plus_964.html

Stimuleringslening

De gemeente Berg en Dal heeft een stimuleringsregeling voor verenigingen en stichtingen voor het verduurzamen van hun gebouwen. Lees hier meer over de stimuleringslening.

https://www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/stimuleringslening_1069.html

Pagina opties