Goed om te weten

Toezicht op de zorg

Icon

De gemeente is verantwoordelijk voor de inspectie op de uitvoering van de Wmo.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/toezicht-op-de-zorg_940.html

Privacy

Icon

De gemeente Berg en Dal heeft uw persoonsgegevens nodig om haar publiekrechtelijke taak goed uit te kunnen voeren. De gemeente streeft ernaar uw persoonsgegevens zorgvuldig en juist te verwerken.

/home/privacy-statement_46229/

Ik ben niet tevreden over de hulp

Icon

Als u niet tevreden bent over de hulp kunt u verschillende dingen doen.

/inwoners/ik-ben-niet-tevreden-over-de-hulp_46235/

Wetten, regels en belangrijke documenten

Icon

Wetten, regels en belangrijke documenten op het gebied van WMO, jeugd en zorg.

/inwoners/wetten-regels-en-belangrijke-documenten_45989/

Bezwaar maken

Icon

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u in bepaalde gevallen een bezwaarschrift indienen.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/commissie-bezwaarschriften_910.html

Pagina opties