Hulp en ondersteuning (WMO)

Doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de zelfredzaamheid van mensen vergroten, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen aan de maatschappij. Hoe dit wordt geregeld, verschilt van gemeente tot gemeente. De gemeente moet u helpen als u door een beperking niet of onvoldoende kunt meedoen in de maatschappij. Maar zij bekijkt ook of er personen in uw omgeving zijn die u hierbij kunnen helpen. Denk aan familieleden of vrienden.

Een vraag of hulp nodig?

Heeft u een vraag, of wilt u graag hulp? Neem dan contact op met het Sociaal team. U kunt bij uw vraag of hulp ook gebruik maken van cliëntondersteuning.

Ik ben niet tevreden over de hulp

Als u niet tevreden bent over de hulp kunt u verschillende dingen doen.

Ik ben niet tevreden over de hulp

Welke hulp is er?

Er zijn verschillende vormen van hulp beschikbaar.

Welke hulp is er?

Buurtbemiddeling

Mensen met buurt- of burenproblemen kunnen een neutrale 'buurtbemiddelaar' inschakelen om een vastgelopen conflict weer bespreekbaar te maken.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/buurtbemiddeling_865.html

Pagina opties