Ik ben niet tevreden over de hulp

Klacht indienen

Kinderombudsman

De kinderombudsman beschermt de rechten van kinderen en jongeren. Hij controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid. De kinderombudsman is onafhankelijk. Hij kan klachten ontvangen, mag zaken onderzoeken en advies geven aan de Nederlandse regering.

Regionaal meldpunt signalen zorg

Het Regionaal Meldpunt Signalen Zorg is een gemeentelijke initiatief in aanvulling op het Landelijke Meldpunt Zorg en de landelijke Jeugdinspecties. Dit meldpunt is voor inwoners, verwijzers, zorgverleners en zorgaanbieders.

https://robregionijmegen.nl/wordpress/contact/meldpunt-signalen-zorg-in-het-sociaal-domein/

Gemeentelijke ombudsman

Als uw klacht door de gemeente niet naar tevredenheid behandeld wordt, kunt u bij de ombudsman terecht.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/gemeentelijke-ombudsman_868.html

Pagina opties