Initiatieven van inwoners

Evaluatierapport Burgerparticipatie

Icon

De Werkgroep Burgerparticipatie heeft op verzoek van het college van B&W de gemeente geëvalueerd op het thema participatie. Lees hier het evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen. Of bekijk deze handige infographic.

Dorpsagenda

Icon

Een dorpsagenda is een lijst met actiepunten waar de inwoners zich de komende jaren voor willen inzetten in hun dorp of wijk. Lees hier meer over de dorpsagenda en bekijk het voorbeeld uit Kekerdom.  

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/dorpsagenda_883.html

Burgerinitiatief

Icon

Iedere inwoner, bedrijf of organisatie kan een voorstel doen aan de gemeenteraad met het verzoek om dit in de vergadering van de gemeenteraad te bespreken. Dit heet een burgerinitiatief.

Burgerinitiatief

Inwonersinitiatieven

Icon

Steeds vaker komen inwoners met een goed idee voor hun straat, buurt of dorp. Dit juichen wij als gemeente toe. Eigen initiatief leidt vaak tot de mooiste resultaten. Wij denken – als het nodig is – graag met u mee.

Inwonersinitiatieven

Pagina opties