Klimaat en energie

Energievisie 2017-2020

We willen dat onze gemeente in 2050 klimaatneutraal is. Dit is haalbaar, maar we moeten wel stappen zetten! Als één van de eerste stappen hebben we een Energievisie opgesteld. In de Energievisie gemeente Berg en Dal is beschreven waar we staan en wat we doen op gebied van energie. We beginnen met:

  • Besparen. Wat we besparen, hoeven we namelijk niet op te wekken.
  • Zoveel mogelijk lokaal en op kleine schaal (op veel verschillende plekken) energie opwekken, zoals zonnecellen op daken.
  • Met lokaal grootschalige energie opwekken. Hierbij kunt u denken aan grote zonnevelden, windmolens, waterkrachtcentrales of biovergistingsinstallaties (zie het blokje 'Kansenkaart Duurzame Energie' hiernaast).

Zonatlas

De zonatlas laat in één oogopslag zien welke daken binnen de gemeente geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. U kunt door middel van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering kan opleveren. Interesse? Kijk dan op www.zonatlas.nl.

Kansenkaart Duurzame Energie

Om onze gemeente Klimaatneutraal te maken, moeten ook op grote schaal duurzame energie opwekken. Dit heeft invloed op iedereen in onze gemeente. Om te kijken wat er kan en wat onze inwoners willen, maken we samen met hen een Kansenkaart Duurzame Energie. De inwoners van de gemeente Berg en Dal hebben ons tijdens ontwerpsessies advies gegeven. Alle adviezen hebben we in beeld gebracht op een advieskaart. Op de kaart staat rechtsonder een legenda. Daarin staat wat de verschillende kleuren en tekens betekenen.

Actieplan Duurzaamheid 2019 - 2023

Wij vinden duurzaamheid belangrijk. We willen niet alleen roepen, maar vooral ook doen. Wij willen een klimaatneutrale, duurzame gemeente zijn. Daarom hebben we Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld. Samen met onze inwoners èn met de regio Arnhem Nijmegen werken we aan vijf thema’s:

  • Energie besparen en zelf duurzame energie opwekken
  • Aardgasvrij maken van woningen
  • Reizen zonder vervuiling (duurzame mobiliteit)
  • Een afvalloze gemeente (circulaire economie)
  • Klimaatverandering

Wilt u meer weten? In het Actieplan Duurzaamheid staat precies wat wij komende jaren doen om duurzamer te worden.

Pagina opties