Luchtkwaliteit en geurhinder

Luchtkwaliteit

Binnen de gemeente zijn er geen plekken waar teveel fijnstofdeeltjes in de lucht zitten. Onze luchtkwaliteit voldoet overal aan de normen.

Geurhinder landelijk gebied

In de Wet geurhinder veehouderijen (Wgv) staat dat gemeenten zelf regels mogen maken voor geurbeleid. Als ze dat doen mogen ze afwijken van de landelijke normen. De voormalige gemeenten Groesbeek en Ubbergen maakten hiervan gebruik. Ze hadden een gebiedsgerichte geurvisie en geurverordening (zie de documenten onderaan de tekst). Zo konden ze op bepaalde plekken afwijken van de landelijke normen. De voormalige gemeente Millingen had geen eigen regels. Daar golden de landelijk normen.

Nieuwe verordening

In verband met de herindeling van de drie voormalige gemeentes moest de gemeente een nieuwe verordening opstellen die geldt voor de hele gemeente. De gemeenteraad heeft op 15 december 2016 ingestemd met de ‘Harmonisatie geurbeleid gemeente Berg en Dal’. De raad heeft ook de ‘Verordening geurhinder en veehouderij 2017’ vastgesteld.

Met het vaststellen van het nieuwe beleid en de nieuwe verordening is er inhoudelijk niet zo veel veranderd.  Binnen enkele jaren komt er een nieuwe wet, de Omgevingswet. Naar aanleiding daarvan gaat de gemeente nieuw beleid maken voor de hele gemeente.

Oude verordeningen ingetrokken

De ‘Verordening geurhinder en veehouderij 2007’, voormalig gemeente Ubbergen en de ‘Verordening geurhinder en veehouderij 2009’, voormalig gemeente Groesbeek zijn ingetrokken.

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster