Milieu

Stoken van vuur

U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Hiervoor moet u een ontheffing aanvragen.

/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/vuur-stoken_533.html

Bodem en grond

Klimaat en energie

Informatie over opslaan van energie en de voordelen hiervan voor het milieu.

/inwoners/klimaat-en-energie_46256/

Milieuklachten over bedrijven

Milieuklachten over bedrijven door bijvoorbeeld geuroverlast of geluidhinder, maar ook verontreiniging van water, lucht of bodem, kunt u melden.

https://www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/milieuklachten-over-bedrijven_871.html

Externe veiligheid

Informatie over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik , opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

https://www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/externe-veiligheid_1195.html

Pagina opties