112 in Europa

Een incident is erg vervelend en onderweg naar of op een vakantieadres nog vervelender. Gelukkig hebben alle landen van de Europese Unie (EU) hetzelfde alarmnummer: 1-1-2.  Net als in Nederland kunt u dit noodnummer gratis bellen.

In geval van nood belt u 1-1-2. Binnen de EU kunt u in het Engels spreken met de alarmcentrale. De centralist vraagt van wie u hulp wilt hebben: politie, brandweer of ambulance. Vervolgens vertelt u waar u hulp nodig heeft, dus in welke plaats en het adres. Probeer zo duidelijk en rustig mogelijk uw verhaal te doen.

Ook in het buitenland zijn er telefoonnummers voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Kijk voordat u vertrekt welke noodnummers er gelden in het land dat u bezoekt en sla deze op.

Pagina opties