Aanleg fietspad Rijlaan Groesbeek verder in augustus

De gemeente Berg en Dal gaat in augustus 2020 verder met de aanleg van het vrijliggend fietspad naast de Rijlaan in Groesbeek. De voorbereidende werkzaamheden zijn de afgelopen maanden gedaan. Na het broedseizoen gaat het werk verder. Begin oktober 2020 kunnen de eerste fietsers van het nieuwe fietspad gebruik maken.

De gemeente legt het fietspad aan omdat de huidige situatie met fietsers op de Rijbaan niet veilig genoeg is.

Vertraging

Het was de bedoeling om het werk aan het fietspad voor het broedseizoen af te maken, maar die planning is om verschillende redenen niet gehaald. De wijziging van het bestemmingsplan was te laat in de gemeenteraad. Ook duurden het explosievenonderzoek en het archeologisch onderzoek langer dan verwacht. Daarnaast gooide het langdurige natte weer roet in het eten.

Pagina opties