Aantal woninginbraken fors toegenomen

Dit item is verlopen op 25-09-2019.

Het aantal woninginbraken in de gemeente Berg en Dal is in 2019 toegenomen. De afgelopen jaren nam het aantal inbraken juist af. In 2019 zijn er tot half augustus 58 (pogingen tot) inbraken geweest. In 2018 waren dit er 27 in dezelfde periode.

Jaar Aantal Inbraken
Aantal inbraken afgelopen jaren
2015 113
2016 105
2017 64
2018 59
t/m half aug.2018 27
t/m half aug.2019 58

Burgemeester Mark Slinkman overlegt met de politie over maatregelen om woninginbraken te verminderen. De politie wil ook met een nieuwe aanpak de inbraken tegengaan. De burgemeester is blij dat de politie haar aanpak blijft innoveren. Hij maakt zich wel zorgen over de toenemende problematiek. Het is volgens hem van groot belang dat inwoners ook zelf actief aan de slag gaan om het risico op een inbraak te verkleinen.

Wat kunnen inwoners zelf doen?

Slinkman: "Een inbraak voorkomen lijkt onmogelijk, maar met een paar kleine ingrepen kunnen we het inbrekers al veel moeilijker maken. Met goede sloten, slimme verlichting en alert zijn op het open laten van ramen en deuren. En sluit je aan bij je eigen whatsapp buurtpreventiegroep ".

Inwoners pakken dit ook op; in een heel aantal gevallen blijft het bij een poging en proberen inbrekers het een paar deuren verder. Burgemeester Slinkman: "Heel fijn, maar nu moeten we ze ook de straat, het dorp en de gemeente uit zien te krijgen."

Ziet u iets verdachts in uw woonwijk? Twijfel niet, bel direct 112 bij spoed of heterdaad.

https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html

Pagina opties