Begrotingsraad op donderdag 7 november 2019

Dit item is verlopen op 20-11-2019.

Het wordt de kers op de politieke taart genoemd: de begrotingsraad. Op donderdag 7 november bespreekt de gemeenteraad van Berg en Dal de begroting. Aanvang is 16:00 uur.

91 miljoen euro

De begroting is sluitend. In totaal geeft de gemeente volgend jaar € 91,2 miljoen uit. Daar staat € 91,2 miljoen aan inkomsten tegenover, waaronder 65 miljoen van het Rijk en 13 miljoen aan belastingen. Voor de komende jaren worden overschotten verwacht van 120.000 tot 668.000 euro.

Moties en amendementen

De raad controleert het college en kijkt daarom kritisch naar de begroting. Op dit moment staan er ongeveer 30 moties (verzoeken aan het college) en 10 amendementen (wijzigingen in de begroting) op de agenda. Die gaan onder andere over duurzaamheid, mobiliteit en lokale belastingen. Vorige week stond de begrotingskrant in De Rozet. Daarin kunt u lezen waar de politieke partijen aandacht voor vragen.

Inspreken

Wilt u inspreken tijdens de begrotingsraad? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

De raadsvergadering is live te volgen. De behandeling van de begroting begint om 16:00 uur en is te zien op onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Achteraf kunt u de vergadering online terugkijken. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

Vergaderstukken

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering staan op onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering om de vergaderstukken te bekijken. Deze zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.

Pagina opties