Belastingaanslag van Munitax binnenkort in de bus

Dit item is verlopen op 29-01-2020.

Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers de belastingaanslag 2020 van Munitax. Heeft u vragen over uw WOZ-waarde of uw aanslag? Kijk op www.munitax.nl voor de meest gestelde vragen of bel met 024 678 09 62 en krijg snel iemand aan de lijn. Kunnen we uw vraag niet direct beantwoorden? Dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

Wat staat er op het aanslagbiljet?

Elk jaar krijgt u een aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Heeft u bijvoorbeeld een eigen woning of een bedrijfspand? Dan ziet u op het biljet de WOZ-waarde van uw pand. Dit is voor de aanslag over 2020 de waarde op 1 januari 2019. Naast deze waarde vindt u op uw aanslag bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing. Ga voor meer informatie over de verschillende belastingen naar www.munitax.nl. Op de achterkant van de aanslag leest u hoe het zit met kwijtschelding, betalen en bezwaar maken.

Wordt u meteen geholpen als u belt?

Belt u op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur met 024 678 09 62? Dan heeft u snel iemand aan de lijn. In de meeste gevallen kunnen we uw vraag direct beantwoorden. Soms is er meer informatie nodig. We bellen u dan zo spoedig mogelijk terug met een concreet antwoord.

Extra telefonische bereikbaarheid

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde of uw aanslag? Munitax is op maandag 3 februari van 17.30 tot 20.00 uur extra telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 024 678 09 62.

MijnOverheid

Als u een account heeft op MijnOverheid, ontvangt u alle aanslagen digitaal. MijnOverheid is een website van de rijksoverheid. U kunt hierop onder andere zien hoe u geregistreerd bent bij de overheid. Ook kunt u via deze website digitale berichten van overheidsorganisaties ontvangen. Hiervoor maakt u op mijn.overheid.nl  uw eigen, beveiligde, digitale brievenbus aan, de Berichtenbox. Op www.mijn.overheid.nl kunt u zien welke overheidsorganisaties aangesloten zijn en hun berichten versturen via MijnOverheid. Munitax is aangesloten bij MijnOverheid. U kunt aan- of uitvinken van welke organisaties u berichten wel of niet wilt ontvangen via de Berichtenbox. Berichten die u via de Berichtenbox ontvangt, ontvangt u niet meer op papier.

Hoe zet u uw Berichtenbox aan?

Met uw DigiD kunt u uw Berichtenbox activeren op mijn.overheid.nl. Geef aan dat u berichten van onder andere Munitax wilt ontvangen. Let op! Geef het juiste e-mailadres op, controleer op spelfouten en gebruik uw eigen e-mailadres. Vergeet hierbij uw e-mailadres niet te verifiëren. U ontvangt hiervoor een e-mailbericht waarin u gevraagd wordt aan te geven dat het opgegeven e-mailadres echt van u is. Alleen dan ontvangt u automatisch een e-mailbericht als er nieuwe berichten voor u zijn over bijvoorbeeld uw toeslagen, belastingaanslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mailbericht.

Kwam u vorig jaar in aanmerking voor kwijtschelding?

Kwam u vorig jaar in aanmerking voor kwijtschelding? Dan controleert Munitax of u ook dit jaar in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Komt u na deze toets in aanmerking voor automatische kwijtschelding? Dan krijgt u hiervan geen aparte brief. De automatische kwijtschelding staat op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen vermeld. Komt u na de geautomatiseerde toets niet in aanmerking voor automatische kwijtschelding? Dan krijgt u een brief waarin om aanvullende gegevens gevraagd wordt. Deze stuurt u op en dan bekijken we opnieuw of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U hoeft hiervoor geen uitgebreid formulier in te vullen.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met uw aanslag en/of WOZ-beschikking? Bel dan eerst met Munitax via 024 678 09 62. In veel gevallen lossen we het telefonisch op. Wilt u toch bezwaar maken? Dit kan eenvoudig online (met uw DigiD) via www.munitax.nl. U kunt ook per brief bezwaar maken. Hoe u dit doet, leest u op de achterzijde van uw aanslag. Bedrijven kunnen enkel schriftelijk een bezwaar indienen. Per e-mail bezwaar maken is alleen toegestaan als het bezwaarschrift is ondertekend en als bijlage wordt meegezonden.

Pagina opties