Carrousel- en raadsvergadering op 24 en 31 oktober

Dit item is verlopen op 01-11-2019.

Op 24 oktober 2019 is er een carrouselvergadering. De raadsvergadering is één week later: op 31 oktober. Beide vergaderingen zijn in het gemeentehuis. 

Wat wordt er besproken?

Tijdens de carrouselvergadering wordt er gesproken over vier onderwerpen, waarvan wij er twee uitlichten. 

Financiële mogelijkheden voor starters (24 oktober, 20:00 uur, ruimte Millingen aan de Rijn)

Met een Starterslening kunnen beginnende huishoudens een woning in de gemeente Berg en Dal kopen. Starters mogen maximaal € 30.000,- bovenop het hypotheekbedrag lenen. De woning mag maximaal € 215.000,- kosten. De lening is in 2017 geïntroduceerd. Er is toen door de raad € 500.000,- ter beschikking gesteld. Dat bedrag is nu volledig uitgeleend aan 27 startende huishoudens. Daarom wordt de raad nog een keer gevraagd € 500.000,- beschikbaar te stellen.

Energie opwekken in gemeente Berg en Dal (24 oktober, 20:00 uur, raadzaal)

De Ruimtelijke Visie Duurzame Energieopwekking maakt inzichtelijk welke locaties in onze gemeente kansrijk zijn voor duurzame energieopwekking. Zonder grootschalig energie op te wekken, worden doelstellingen niet gehaald. De visie moet worden vastgesteld en is mede tot stand gekomen door de kansenkaartsessies in 2018 met inwoners.

Op de carrouselagenda van 24 oktober staan nog twee punten. In de ruimte “Millingen aan de Rijn” wordt er vanaf 21:00 uur gesproken over de toekomst van de ontvangstruimte bij begraafplaats Heselenberg in Groesbeek. In de raadzaal komt vanaf 21:00 uur de Omgevingswet aan bod.

De raadsagenda van 31 oktober 2019

Op de raadsagenda van 31 oktober staan verder ook nog de volgende onderwerpen:

Politiek debat (inhoudelijk behandelen van het voorstel)

  • Regionaal Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid;
  • Begrotingswijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR).

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring)

  • Oprichten Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Millingen;
  • Wijzigingen in de MGR;
  • Informatieprotocol MGR.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en zijn te zien via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Achteraf kunt u de vergadering online terugkijken. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken van deze vergaderingen staan op onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering om de vergaderstukken te bekijken. Deze zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.

Pagina opties