Convenant gezamenlijk beleid sociale tegenprestatie

Dit item is verlopen op 20-11-2019.

Onlangs ondertekende wethouder Nelson Verheul in het bijzijn van wethouder Irma van de Scheur namens de gemeente Berg en Dal het Convenant Uniformering Social Return Oost Nederland. Dit betekent dat overheden in Gelderland en Overijssel dezelfde regels gebruiken voor een sociale tegenprestatie.

Wat is een sociale tegenprestatie?

Als bedrijven een opdracht krijgen van een overheid, moeten ze een sociale tegenprestatie verrichten. Dit doen ze bijvoorbeeld door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Eerst mochten overheden zelf beslissen welke sociale tegenprestatie ze vroegen. Maar bedrijven vragen al een tijd om het gelijktrekken van de regels. Daarom is er nu één beleid voor heel Oost Nederland. Een grote verbetering voor onze ondernemers!

55 gemeenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Gelderland en Overijssel doen mee aan het convenant.

Pagina opties