Dementie en het dagelijkse leven

Dit item is verlopen op 11-03-2020.

In een dementievriendelijke omgeving proberen buren, inwoners, ondernemers of verenigingen samen het gewone leven van iemand met dementie zo lang mogelijk in stand te houden. Dat is niet gemakkelijk. Je moet anders kijken naar mensen met dementie en bewuster handelen. Wat logisch is voor gezonde mensen is voor mensen met dementie niet vanzelfsprekend of makkelijk.

Wilt u meer informatie over dementie of een dementievriendelijke omgeving? Neem dan contact op Mirjam Weima via m.weima@bergendal.nl of met Petra Kregting via petra.kregting@fortewelzijn.nl of 06-5376 4809

Dementie verandert het gewone leven

Dementie is een ziekte, die het gewone leven onder druk zet. Het heeft een enorme impact op het leven. Alles wat vroeger nog kon wordt ingewikkelder en kan wegvallen. De zingeving wordt anders. Relaties en sociale rollen veranderen ingrijpend. Het gevoel niet meer te voldoen en van betekenis te zijn, kan ervoor zorgen dat je het leven niet meer op een positieve manier ziet.

Zelfvertrouwen en zingeving

Dementie kan mensen onzeker maken. “Kan ik alles nog gewoon doen, wat als ik iets vergeet of me anders gedraag, kijken mensen dan naar me?”.  De ziekte kan ertoe leiden dat sommige zaken niet meer kunnen, zoals werken of autorijden. De zin om uit bed te komen en er een goede dag van te maken zakt soms ver weg. 

Kleur en perspectief

In een dementievriendelijke omgeving kunnen mensen met dementie prettiger en langer thuis wonen. Een dementievriendelijke omgeving krijgen mensen met dementie meer zelfvertrouwen en eigen regie. Het is prachtig om te zien wat dat teweeg kan brengen: het leven krijgt weer kleur en perspectief, en relaties herstellen.

We plaatsen regelmatig artikelen over dementie en dementievriendelijkheid in deze krant.  Heeft u een onderwerp waarvan u het belangrijk vindt dat het aan bod komt? Mail dit dan naar: m.weima@bergendal.nl of petra.kregting@fortewelzijn.nl.

Pagina opties