Dijken-oefening hoogwater op 14 december

Dit item is verlopen op 15-12-2019.

Op zaterdag 14 december oefenen zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland een situatie van hoogwater op de grote rivieren. De oefening vindt ook plaats in onze gemeente.
 

Dijkwachten

Dijkwachten lopen die dag de dijken nauwkeurig na. Tijdens deze rondgang zien ze ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil,  scheuren in de dijk, weggespoelde stukken dijk. Ze melden deze schade aan de dijkposten, die waar nodig actie ondernemen. Dit alles wordt natuurlijk nagespeeld en in scene gezet.

De dijkwachten zijn tijdens de oefening herkenbaar aan speciale hesjes. Het waterschap informeert bewoners die in de buurt van een ‘zogenaamde schade’ wonen vooraf over de oefening. Ook de gemeente en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Hoogwater 1995

In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater hoog tegen de dijken stond. De dreiging was zo groot dat inwoners hun huis moesten verlaten. Sindsdien is er veel veranderd. Er kwam in de uiterwaarden bijvoorbeeld Ruimte voor de Rivier, dijken werden verlegd en versterkt en de veiligheidsregio’s gevormd.

Wat altijd blijft, is de dijkbewaking. Tijdens storm, hoogwater en extreme neerslag of juist droogte staan ruim 300 mensen klaar om de dijken te bewaken.

Pagina opties