Doorgaan evenementen en buurtfeesten

Na 1 juli kan de gemeente Berg en Dal meer duidelijkheid geven over het wel of niet doorgaan van evenementen en/of buurtfeesten. Vanaf dan weet de gemeente welke landelijke en regionale regels (noodverordening) gelden. Iedere organisator kan vanaf nu al wel een aanvraag indienen.

Hoe dient u een aanvraag in?

Organisatoren die een aanvraag in willen dienen voor een evenement/buurfeest kunnen dat nu al doen via de website van de gemeente. Vanzelfsprekend moeten de plannen voldoen aan de RIVM richtlijnen, zoals de 1,5 meter afstand. Bij de aanvraag stuurt de organisator ook een plan mee waaruit blijkt hoe ze hieraan willen voldoen.

Wat moet er in het plan staan?

Bijvoorbeeld het intekenen van de route van- en naar het evenemententerrein en de looproute binnen het evenemententerrein. En ook de vrije loopruimte waar het publiek zich op 1,5 meter afstand van elkaar kan begeven, de ‘wachtruimte’ bij de bar en toiletten etc.

Wanneer krijgt u een reactie op uw aanvraag?

Het behandelen van een aanvraag duurt, zoals gebruikelijk, ongeveer 3 weken voor een buurt- of straatfeest en 8 tot 12 weken voor een evenement, want:

  • De aanvraag moet afgestemd worden met de hulpdiensten (politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie);
  • De weg moet eventueel afgezet worden en/of er moet een omleidingsroute ingesteld worden. Deze moet ook door hulpdiensten gebruikt kunnen worden;
  • Omwonenden moeten op de hoogte worden gebracht. En ze moeten de mogelijkheid hebben vragen te stellen of een bezwaar in te dienen;
  • Et cetera

Ondanks de drukke corona- en vakantietijd probeert de gemeente binnen deze periode op iedere aanvraag te reageren. Wellicht dat het wat sneller gaat; ook de gemeente begrijpt dat het een bijzondere tijd is en onze inwoners en bezoekers enorm uitkijken naar bepaalde evenementen.

Informatie Rijksoverheid

Evenementen mogen weer per 1 juli. Daarbij gelden een aantal voorwaarden. Op nummer 1 staat natuurlijk dat we altijd 1,5 afstand van anderen. Alle regels vindt u op de website van Rijksoverheid.nl

Pagina opties