Duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare wijken

Dit item is verlopen op 19-12-2018.

Waardwonen, Oosterpoort, de Huurders Vereniging Woonbelang, Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn en de gemeente Berg en Dal ondertekenden 5 december de prestatieafspraken van 2019. In 2019 richten we ons vooral op het verduurzamen van de bestaande woningen en investeren we in de leefbaarheid van wijken en de betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen.

Verduurzamen van bestaande woningen

We willen investeren in de kwaliteit van de woningen. Dit doen we onder andere door de bestaande woningen duurzamer te maken. Het doel is om zo snel mogelijk alle huizen te voorzien van in ieder geval energielabel B. Hiervoor stellen we een plan van aanpak op. Ook start in 2019 als proef het project ‘Aardgasloze wijken’. We onderzoeken of twee wijken van het gas af kunnen.

Investeren in leefbaarheid

In 2019 werken we aan de leefbaarheid van wijken. Dit doen we onder andere door samen activiteiten in de wijken te organiseren. Daarnaast wordt er een buurtbeheerder ingezet. De buurtbeheerder is zichtbaar en actief aanwezig in wijken, signaleert eventuele vervuiling en overlast en spreekt huurders aan. Een goede uitwisseling tussen de buurtbeheerder, de boa’s en de wijkagent is dan ook erg belangrijk. We kijken hoe we deze samenwerking kunnen verbeteren. Zo zorgen we samen voor een woonomgeving die schoon, heel en veilig is.

Inzetten op betaalbaarheid en bereikbaarheid

We willen dat minimaal 85% van de woningen beschikbaar is voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. Er zijn namelijk steeds meer mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Zij hebben zorgen om dagelijks rond te komen. We zetten ons samen in om betalingsproblemen vroegtijdig te signaleren en sneller bespreekbaar te maken. We willen de inwoners hierin een helpende hand bieden om huisuitzetting door huurschuld te voorkomen.
 

Pagina opties

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster