In de carrouselvergaderingen (11 en 16 februari) en raadsvergadering (25 februari)

Dit item is verlopen op 26-02-2021.

Op donderdag 11 februari en dinsdag 16 februari zijn er carrouselvergaderingen. Op donderdag 25 februari volgt de raadsvergadering. Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur en zijn digitaal. Hier lees je de onderwerpen die worden besproken.

Carrousel 11 februari, 20:00 uur

Samen maken we Berg en Dal nóg mooier!

In de gemeente Berg en Dal is het fijn wonen en dat willen wij met zijn allen graag zo houden. De gemeente is dan ook blij met initiatieven van inwoners om de gemeente nóg mooier te maken. Participatie is belangrijk, maar dan moet er wel een goede samenwerking zijn. Inwoners moeten weten wat er mogelijk is en wat zij van de gemeente kunnen verwachten. Er waren lange tijd geen duidelijke afspraken over hoe de gemeente omgaat met initiatieven vanuit de samenleving. Het afgelopen jaar is er met inwoners, ondernemers, het maatschappelijk middenveld, ambtenaren en gemeenteraadsleden over participatie gesproken. Dit heeft geleid tot de Nota Participatie, met de titel “Samen maken we Berg en Dal”. De nota geeft duidelijkheid over uitgangspunten, rollen en verantwoordelijken. Ook biedt het handvatten voor een participatieproces.

Carrousel 16 februari, 20:00 uur

Millingen: woningen in plaats van een geitenhouderij 

De locatie Scholtens aan de Zeelandsestraat 70 in Millingen aan de Rijn heeft een agrarische bestemming. Er loopt een vergunningsprocedure voor een geitenhouderij, maar de procedure is “on hold” gezet. De gemeente en de provincie zien op deze locatie liever geen nieuwe geitenhouderij starten. Met de provincie, gemeente en Scholtens is daarom gekeken naar een functieverandering. Het verzoek is nu om alle agrarische (neven)activiteiten te beëindigen, de bedrijfsbebouwing te slopen en 4 nieuwe woningen te bouwen. Het college is positief over het verzoek en heeft dit de raad in een informatienota laten weten. Enkele fracties willen de nota in de carrousel te bespreken.

De raadsagenda van 25 februari

Op de raadsagenda van 25 februari 2021 staan verder nog de volgende onderwerpen:

Politiek debat (inhoudelijk behandelen van het voorstel)

  • Zienswijze op de Kaderbrief MGR 2022-2025;
  • Starterslening Berg en Dal 2021.

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk)

  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan “Cranenburgsestraat 27, Groesbeek”.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en zijn te zien via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Achteraf kunt u de vergadering online terugkijken. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken van deze vergaderingen staan op onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering om de vergaderstukken te bekijken. Deze zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.

Pagina opties