In de raad van 11 juni

Dit item is verlopen op 12-06-2020.

Op donderdag 11 juni 2020 is er een raadsvergadering. Net als de vergadering op 14 mei 2020 is deze vergadering digitaal. Op de agenda staan vooral hamerstukken, maar over één agendapunt is een politiek debat. Dat agendapunt lichten wij hieronder toe.

Politiek debat: Subsidie energiebesparende maatregelen

De afgelopen jaren heeft de raad 1 miljoen euro beschikbaar besteld voor subsidie voor energiebesparende maatregelen. Er is flink geïnvesteerd in het verduurzamen van de eigen woning. Ruim 2000 huiseigenaren hebben er gebruik van gemaakt. Ongeveer de helft van de aanvragen was voor zonnepanelen. Het subsidiebedrag dat de raad beschikbaar heeft gesteld is nu volledig gebruikt. Het college vraagt de raad om de subsidie te beëindigen en geen extra budget beschikbaar te stellen.

Er is namelijk sinds 2019 een nieuw budget voor subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) vanuit de Rijksoverheid beschikbaar. Deze subsidie is niet voor zonnepanelen, alleen voor isolatie en glas. De overheid is van mening dat zonnepanelen zich redelijk snel terugverdienen en daarom niet gesubsidieerd hoeven te worden.

Hamerstukken

Deze voorstellen hebben geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring.

  • Jaarstukken van diverse gemeenschappelijke regelingen;
  • Beleidsaanpassingen Regionaal Programma Werklocaties.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de raadsagenda staan? Dat is ook bij een digitale vergadering mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en zijn te zien via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Achteraf kunt u de vergadering online terugkijken. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken van deze vergaderingen staan op onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering om de vergaderstukken te bekijken. Deze zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.

Pagina opties