In de raad van 25 april

Dit item is verlopen op 25-04-2019.

De raad vergadert op donderdag 25 april 2019. Een onderwerp van de agenda wordt op donderdag 11 april 2019 ook in de carrouselvergadering besproken. Dit gaat over Toekomstplan Museumpark Orientalis.

Toekomstplan Museumpark Orientalis (raadzaal, aanvang 20:00 uur)

Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting trekt jaarlijks 70.000 bezoekers. Om ervoor te zorgen dat het museum kan blijven bestaan is steun van de gemeente nodig. Het museum wil op het huidige parkeerterrein woningen bouwen en het parkeren verplaatsen naar de Monsigneur Suyslaan. Ook wil Orientalis 40 vakantiewoningen bouwen op de locatie van de Syrische boerderij. Het college wil eerst onderzoeken of deze twee opties mogelijk zijn. De raad wordt gevraagd daarmee in te stemmen. Het museumpark vraagt  € 570.000,- om de basis op orde te brengen. Het college stelt voor om dat bedrag te reserveren, maar niet in één keer uit te keren. Voorlopig wordt eerst € 245.500,- betaalbaar gesteld.

Raadsagenda 25 april

Op de raadsagenda van 25 april 2019 staan verder nog de volgende punten:

Politiek debat (inhoudelijk behandelen van het voorstel):

  • Herstel betonnen perronvloeren zwembad De Lubert;

Hamerstuk (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring):

  • Vaststelling Nota Controleprotocol, inclusief Normenkader 2018;
  • Vaststellen bestemmingsplan Oude Kleefsebaan 130 in Berg en Dal;
  • Beschikbaar stellen € 699.531,- om Bedrijventerrein Hulsbeek mogelijk te maken;
  • Beleidsplannen 2019-2022 op het gebied van politie en veiligheid;
  • Subsidieverordening glasvezel buitengebied;
  • Deelname aan BVO DRAN voor doelgroepenvervoer;
  • Ontheffing wethouder Verheul van het woonplaatsvereiste.

De fractievoorzitters hebben op 4 april 2019 besloten het voorstel over de papierinzameling van de agenda te halen. Er wordt eerst met de verenigingen overlegd.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- of raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en zijn te zien via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Achteraf kunt u de vergadering online terugkijken. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken van deze vergadering staan op onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering om de vergaderstukken te bekijken. Deze zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster