In de raadsvergadering van 12 december

Dit item is verlopen op 13-12-2019.

Op 12 december is de gemeenteraadsvergadering in het gemeentehuis. 

In de raad van 12 december 2019

Op de raadsagenda van 12 december staan verder ook nog de volgende onderwerpen:

Politiek debat (inhoudelijk behandelen van het voorstel)

  • Najaarsnota 2019;
  • Beëindiging haalbaarheidsonderzoek verplaatsen De Mallemolen;
  • Ruimtelijke Visie Duurzame Energieopwekking.

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring)

  • 20 extra zorgwoningen op Park Dekkerswald;
  • Huisvestingsverordening Berg en Dal 2020;
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Berg en Dal 2020;
  • Reglement van Orde 2020 Berg en Dal;
  • Lidmaatschap werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen;
  • Belastingverordeningen Berg en Dal 2020;
  • Begrotingswijzigingen van ODRN en Veilig Thuis.

Tot slot neemt de raad afscheid van Rob Verheijen (CDA) als raadslid van de gemeente Berg en Dal.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en zijn te zien via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Achteraf kunt u de vergadering online terugkijken. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken van deze vergaderingen staan op onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering om de vergaderstukken te bekijken. Deze zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.

Pagina opties