Inwoners Dar-regio scheiden steeds meer afval

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Vorig jaar zamelde Dar weer meer grondstoffen en minder restafval in. We bedanken onze inwoners voor het afval scheiden! Helpt u mee om dit jaar nog een stapje verder te gaan?

In 2018 hebben inwoners uit de regio samen ruim 78% van het afval gescheiden. Dar zamelde in de regio ook weer minder restafval in. In 2018 was dit 92 kilo restafval per persoon per jaar. Een prachtig resultaat. Inwoners bedankt!

Stijging bezoekers milieustraten

Dat inwoners uit de regio steeds meer afval scheiden, is ook terug te zien in het stijgend aantal bezoekers van de Dar-milieustraten. In 2018 bezochten bijna 400.000 inwoners de milieustraat. In de eerste maanden van 2019 steeg het aantal bezoekers verder.

Wat kan er nog beter?

Steeds minder restafval betekent steeds meer gescheiden ingezamelde afvalsoorten. Toch zit er nog steeds veel keukenafval in het restafval. Keukenafval zoals etensresten mogen bij het gft-afval.

Ook de kwaliteit van het gescheiden ingezamelde afval kan nog beter. Vooral in plastic+ zitten nog veel andere afvalsoorten, bijvoorbeeld medisch afval zoals naalden en hard plastic zoals emmers. Dat is onveilig voor sorteerders en Dar-medewerkers. Ook kan dat plastic+ dan niet gerecycled worden. Dat is zonde, want zo kunnen veel afvalsoorten niet gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten.

Meer informatie

Alle inwoners doen het samen dus al heel goed, maar toch kan het nog beter. U doet toch ook mee? Tips voor afvalscheiding? Kijk dan eens op uw digitale afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer, de Dar app of op www.dar.nl.

Pagina opties