Kleurrijke toekomst voor bloemrijke bermen

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

De gemeente gaat al haar wegbermen natuurvriendelijk (ecologisch) onderhouden. Dit betekent bijvoorbeeld dat we maximaal 2x per jaar maaien. En dat we het maaisel niet meer laten liggen maar afvoeren en hergebruiken.  De eerste volledige maaironde is pas in de week van 3 juni.

In een deel van de Ooijpolder onderhouden we de bermen al een paar jaar natuurvriendelijk. Vanaf dit jaar doen we dit dus in de hele gemeente Berg en Dal.

Goed nieuws voor insecten

Natuurvriendelijk onderhoud is goed nieuws voor insecten. Maar ook voor weggebruikers. In de bermen zie je nu nog vooral grassen. Dit gaat veranderen.  De bermen gaan er binnen een paar jaar gevarieerder en kleurrijker uitzien.

Planten en dieren terug in de berm

Iedereen kent de berichten over minder  insecten en vogel- en plantensoorten die verdwijnen. Met ecologisch onderhoud komen allerlei planten- en dierensoorten terug. Hierdoor kan de natuur herstellen en neemt de biodiversiteit toe (aantal verschillende soorten planten en dieren).

Bijvoorbeeld het prachtige plantje muizenoor met lichtgele bloemetjes. Of de veldlathyrus en gewone margriet. Doordat deze plantjes terugkomen krijgen dieren ook weer meer leefruimte. Bijen en vlinders vinden de berm weer interessant. En misschien zien we straks weer een kneu in de polder en een roodborsttapuit in de heuvels bij Groesbeek?

Verkeersveiligheid

Natuurlijk mag het hoge gras niet gevaarlijk zijn voor het verkeer. Daarom maaien we wel bij plekken waar verkeersdeelnemers elkaar goed moeten kunnen zien.

Pagina opties