Nieuwe elektriciteitskabel Acaciastraat, Rijksstraatweg en Elzenweg

Dit item is verlopen op 03-02-2020.

Van 3 tot 20 februari vervangt Liander in Beek een elektriciteitskabel die loopt van de Acaciastraat via de Rijksstraatweg naar de Elzenweg. Tijdens de werkzaamheden kunnen aanwonenden gewoon stroom blijven gebruiken. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten, borden en verkeersregelaars.

Liander voert het werk in 2 fasen uit. In fase 1 werkt Liander van de Acaciastraat tot de Rijksstraatweg ter hoogte van de Van Randwijckweg. In fase 2 van de Van Randwijckweg tot de Elzenweg 13 a.

Bereikbaarheid

Een paar dagen voor Liander in de straat aan het werk gaat, ontvangen aanwonenden een brief van aannemer Gebr. van der Steen. Alle woningen en bedrijfspanden blijven zo goed mogelijk bereikbaar. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir en/of weg niet beschikbaar is. Om de hinder bij het bereiken van woningen of bedrijfspanden te beperken, legt de aannemer planken over de opgebroken weggedeelten.

Voorafgaand en gedurende werkzaamheden slaat Liander in de buurt materiaal op. Hierbij proberen ze hinder tot een minimum te beperken.

Pagina opties