Nieuwe huisvestingsverordening 2020

Dit item is verlopen op 05-06-2019.

We hebben een nieuwe Huisvestingsverordening gemaakt. In een Huisvestingsverordening staan regels over de toewijzing van sociale huurwoningen. De nieuwe verordening vervangt de bestaande Huisvestingsverordening Gemeente Berg en Dal 2017.

Informatieavond   

Op 28 mei is er een informatieavond over de nieuwe verordening. Deze avond is in De Droom, Nieuwe Aamsestraat 32, Elst. Inloop vanaf 19:30 uur. De avond begint om 19:45 uur.

Waarom een nieuwe Huisvestingsverordening?

We willen in alle gemeentes binnen de regio Arnhem – Nijmegen dezelfde verordening. Zo zijn er voor de hele regio dezelfde toewijzingsregels. Dit is goed voor de transparantie in de sociale huurmarkt. Ook is het hierdoor mogelijk dat mensen makkelijker in een andere gemeente kunnen gaan wonen

Wat is er veranderd in de nieuwe verordening?

In de nieuwe verordening hebben we een extra regel toegevoegd. Als u als toekomstige huurder toch niet komt bij de bezichtiging van een woning, kunnen we maatregelen nemen. In eerste instantie geven we een waarschuwing. Bij herhaald niet komen opdagen wordt u als betreffende woningzoekende voor 2 maanden uitgesloten van het kunnen reageren op woningen.

Daarnaast bevat de nieuwe verordening duidelijkere regels voor de toepassing van maatwerk.

Wijze en duur van terinzagelegging

De verordening ligt voor 6 weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis (Dorpsplein 1, Groesbeek). De verordening kunt u ook onderaan deze pagina downloaden. Of bekijk de verordening op www.officielebekendmakingen.nl.

De inspraakperiode loopt van vrijdag 17 mei 2019 tot en met zondag 30 juni 2019. Gedurende deze periode kan iedereen schriftelijk een inspraakreactie indienen. De inspraakreactie moet u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal, Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek.

Vermeld minimaal uw naam, adres en de motivering van uw reactie. 

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster