Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Dit item is verlopen op 04-02-2020.

Vanaf de 3de week van januari doet Energie Beheer Nederland (EBN) onderzoek in onze gemeente. Ze kijken waar aardwarmtewinning in onze gemeente mogelijk is. Dit doen ze door op bepaalde plekken gaten in de grond te maken. Met geluidsgoven brengen ze dan de dikte en ligging van de aardlagen in kaart.

Dit soort seismisch onderzoek wordt al tientallen jaren gedaan. Als u in de buurt van het onderzoeksgebied bent, kunt u een doffe plof horen of een kleine trilling voelen. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden krijgen hierover een brief van EBN. Interesse? Kijk op www.scanaardwarmte.nl.

Aardwarmte 

Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. De Rijksoverheid onderzoekt of we met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie kunnen verduurzamen. Omdat er in grote delen van Nederland is weinig informatie bekend over de ondergrond, doet de Rijksoverheid daar nu onderzoek naar. Zo kijken ze waar het winnen van aardwarmte mogelijk is. Het daadwerkelijk winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op www.scanaardwarmte.nl of bekijk de film seismisch onderzoek.

Veilig en verantwoord

Dit seismisch onderzoek is een vervolg op een onderzoek dat eerder dit jaar, op dezelfde manier, tussen Utrecht en Almere is gedaan. Er is toen geen schade of overlast gemeld. Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN heeft jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM degene die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN.

Top 10 meest gestelde vragen

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen?
  Kijk op www.scanaardwarmte.nl . Voor vragen die rechtstreeks over (zichtbare) werkzaamheden gaan  kunt u 24/7 een email sturen naar info@scan.nl of bellen naar 030 233 9013.
 • Is het gevaarlijk? Zijn er risico’s?
  Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol toegepast in Nederland. In precies vergelijkbare werkzaamheden eerder dit jaar in een ander gebied is geen schade of overlast gemeld.
 • Ik zie tractoren/mensen in werkkleding met SCAN of EBN. Wat gebeurt er in mijn omgeving?
  Er vinden (voorbereidingen/werkzaamheden) plaats voor onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte, dat heet seismisch onderzoek.
 • Wordt alles weer opgeruimd?
  Ja, de werkzaamheden duren maximaal een aantal weken en alles wordt opgeruimd. Er is straks, als het goed is, niks meer te zien van de werkzaamheden
 • Wat is aardwarmte?
  In (diepere) aardlagen zit van nature warm water tussen gesteente en zandlagen. Hoe dieper, hoe warmer. Dit is een natuurlijke energiebron die kan worden opgepompt.
 • Wordt hier geboord in de grond naar aardwarmte?
  Nee, SCAN is een landelijk verkennend onderzoek van de rijksoverheid dat de ondergrond in kaart brengt voor aardwarmte om nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Aardwarmtewinning is geen onderdeel van SCAN
 • Hoe lang duurt dit?
  Maximaal een aantal weken. De werkzaamheden bestaan uit voorbereidingen. Het opwekken van de geluidsgolven duurt maximaal een uur.
 • Ik heb iets gevoeld/ gehoord, wat is dat?
  Dit zou een onderdeel van de werkzaamheden in de ondergrond voor aardwarmte zijn geweest. Er zijn in een zo recht mogelijke lijn om de 40 tot 100 meter gaten gemaakt in de bodem met een diameter van 8 centimeter en maximaal 40 meter diep. In deze gaten is een kleine lading springstof gedaan. Het gat is helemaal afgedicht met klei en deze springstof is daarna ontstoken. Als u dichtbij de bron zou staan zou u hiervan een doffe plof kunnen horen en mogelijk een lichte trilling kunnen ervaren (alsof een vrachtwagen voorbijrijdt).

Pagina opties